Första hjälpen utbildning kan rädda liv

Saker och ting kan hända i vardagen och rätt kunskap kan då innebära att du vet vad du måste göra. Att stå där när någon är skadad eller sjuk utan att veta vad som ska göras kan i värsta fall leda till att det blir allvarligare än det behövt vara. Det är också en situation som vi alla möter någon gång i livet. Då är en bra första hjälpen utbildning en grund som hjälper dig i hur du ska agera. Där du kan hantera situationen på ett sätt som gör att det inte blir värre.

Vardagen är aldrig helt enkel att hantera men det blir svårare att hantera en situation man inte är van vid. Därför är kunskap och träning otroligt viktigt. Om du idag vistas mycket på platser där många människor vistas finns det en risk att du kommer hamna i en sådan situation. Människor ramlar, blir sjuka, har allergier eller kan till och med få ett hjärtstopp. Alla sådana situationer kräver att man agerar och vet hur man ska gå tillväga.

Gå första hjälpen utbildningen och få kunskapen du behöver

Det finns mycket som du kan göra i en situation som uppstår. Först och främst är det kunskapen att veta hur man ska gå tillväga som är viktig. Att veta när det är dags för en ambulans eller om det enbart behövs ett plåster. Grunden för en första hjälpen utbildning är att ge dig både kunskap och erfarenhet att bygga på. Där du kan läsa av situationen, larma vid behov och samtidigt ta hand om skadan eller det som hänt på bästa sätt tills hjälpen kommer. För det är en viktig kunskap som kan rädda någons liv.

Läs mer →

Smart gå en YKB kurs

En YKB kurs är rätt bra att gå om det är ett måste för dig med ett yrkeskompetensbevis. En YKB kurs är till för dig som kör yrkestrafik så som lastbil, buss eller andra former av godstransporter. För att få framföra dessa fordon, så måste du ha ett yrkeskompetensbevis. Utbildningen i sig består av flera delkurser och sedan måste du göra ett prov. Du kan hitta denna utbildning hos Motivera Utbildning. När du fått godkänt på provet, så får du även ditt bevis. I dag är det ett måste med ett sådant bevis för att få köra i trafiken. Det är fem delkurser som utbildningen består av. I dessa kurser får du lära dig olika viktiga delar.

Utbildning för yrkeskompetensbevis

Om du behöver gå en YKB kurs, så kan du välja att gå den via Motivera Utbildning. Det är som sagt fem olika delar du måste göra. I första delen får du lära dig mer om sparsam körning och att spara på bränslet. I den andra delen får du mer kunskaper om alla regler inom lastning, lossning och lastsäkring. Tredje kursen handlar om lagar och regler för yrkesförare. I den fjärde delen så handlar det om att kunna förebygga arbetsskador och i den femte och sista delen är det fokus på kundens säkerhet i trafiken. När du går en YKB får du dels ditt bevis, men även en mängd kunskap som är bra att ha i ditt yrke. Om du vill veta mer om denna kurs, så besök då gärna den hemsida Motivera har. De har även andra bra kurser och utbildningar att erbjuda.

Läs mer →

Liftutbildning för en trygg arbetsplats

När man arbetar inom bygg, industri och liknande branscher där man ofta behöver hantera och manövrera maskiner och tyngre redskap är den allra vanligaste orsaken till arbetsplatsolyckor helt enkelt brist på kunskap. Då många givetvis har en utbildning, men som kanske genomfördes för många år sedan, är det viktigt att man ser till att uppdatera kunskapen och säkerhetsarbetet som dagligen sker ute på olika arbetsplatser i landet. Något som absolut är en viktig investering i alla företag där man arbetar med liftar är en liftutbildning för alla medarbetare som ska hantera eller arbeta med en lift på ett eller annat sätt. Genom att se till att alla som arbetar med liften går liftutbildningen kommer ni maximera säkerheten på arbetsplatsen och är något som dessutom kommer att effektivisera arbetet genom att ge er alla de grunder som krävs för att på bästa, tryggaste och mest smidiga sätt arbeta med liftar på olika sätt. 

Komplett liftutbildning

Många företag kan erbjuda kortare kurser för att man ska lära sig mer inom byggbranschens olika delar, dock är det många som enbart har snabba genomgångar av sådant som just säkerhet och arbetssätt kring liftar, truckar och liknande områden. Därför är det bra att ta eget ansvar och faktiskt boka in en liftutbildning för de anställda som behöver detta. Eftersom att liftutbildningen innehåller alla delar, såväl teoretiska som praktiska ni kan behöva är det en väl värd investering då det faktiskt kan handla om liv eller död i många fall. Genom att maximera säkerheten på arbetsplasten visar man såväl omtanke som bra ledarskap och är otroligt viktigt för den som vill leda en arbetsgrupp på bästa möjliga sätt. En stor fördel är även att ni dessutom får andra delar så som fallskydd och arbetsmiljösäkerhet på köpet när ni bokar denna utbildningen för de som arbetar med liftarna.

Läs mer →

Kurs för dig inom heta arbeten

Sysslar du med det som kallas för heta arbeten? Det du kan komma att behöva då är certifiering heta arbeten. Det finns idag så kallade brandfarliga yrken och det innebär ofta att man jobbar med saker som alstrar värme. Det kan vara jobb där det är varmt, det blir gnistor eller är eld. Bland annat är svetsare klassat som heta arbeten.

Grejen är som så här. För att få jobba med dessa saker, så krävs det att man är rätt utbildad samt att man är certifierad för jobbet. Det krävs även att man uppdaterar dessa kunskaper, med ett visst intervall. Är det så att du behöver gå en heta arbeten kurs, för första gången eller för att få ny certifiering? Då kan du vända dig till Brandfast.

Heta arbeten kurs

Det finns en kurs, heta arbeten där du får certifiering heta arbeten. Denna kurs finns hos Brandfast. De erbjuder dessutom flera andra bra utbildningar så som olika sorters brandkurser och HLR. En heta arbeten kurs kan du gå på egen hand eller på uppdrag av din arbetsgivare.

Om du jobbar med svetsning, lödning, slipar, använder gasolbrännare och så vidare så är det ett måste vara certifierad. Heta arbeten är alltså ett yrke där det finns risker för brand. Om det börjar brinna så är det ett måste för dig att veta vad du ska göra. Dessa kunskaper får du med rätt sorts kurs. Läs mer om denna kurs eller andra kurser genom att besöka hemsidan som Brandfast har.

Läs mer →