Viktigt med grundförstärkning

Inom anläggning är det idag viktigt att ha rätt sorts grundförstärkning. Om det är så att du behöver göra en grundförstärkning, se till att satsa på solida stålpålar. På www.scandiasteel.se så finns det just detta. Detta företag är en ledande leverantör av stålrörspålar inom grundläggning och grundförsäkring. De pålar av stål som de har är CE-märkta enligt ETA 15/0029. De kan använda inom slagen och borrad grundläggning. De har ett brett sortiment av olika pålar samt att de även har avancerade tekniska lösningar. Det gör att det finns pålar som passar olika sorters produktioner. På deras sida kan du se vad det finns för olika alternativ. Då kan du även se vad det är för pålar som passar det du ska göra.

Förstärk grunden med olika stålpålar

På www.scandiasteel.se kan du läsa mer om företaget samt om deras produkter. Företaget startade 1993 och har sina rötter i Halmstad. De styrs nu från Stockholm. Bland annat finns det som heter SSdr-pålen®. Denna påle är bästa möjliga om det ska borras i marken. Denna påle passar även om det krävs minimal omgivningspåverkan. Sedan är det en påle som är bra att använda om det ska göras en grundförstärkning på en befintlig byggnad. Det finns även en påle som heter SS-pålen®. Det är den mest kostnadseffektiva lösningen. Den passar bra om det är mindre krav på omgivningspåverkan. Om du är osäker på vad det är just du behöver, se då till att kolla in deras hemsida. Du kan med fördel även kontakta företaget bakom. De kan berätta mer om sina produkter och hjälpa dig med vad det är du kan tänkas behöva.